จัดซื้อจัดจ้าง
 บก.ปอศ.ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ
   

 บก.ปอศ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
   

 บก.ปอศ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟดิ์
   

 บก.ปอศ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
   

 บก.ปอศ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
   

 บก.ปอศ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษ
   

 บก.ปอศ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.9
   

 บก.ปอศ. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลเว็บไซด์ www.ecdpolice.com