จัดซื้อจัดจ้าง
 บก.ปอศ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด
   

  บก.ปอศ.แจ้งรายละเอียดการจ้างเหมาทำความสะอาด
   

  บก.ปอศ.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
   

 บก.ปอศ.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
   

 บก.ปอศ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์
   

 บก.ปอศ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์
   

 บก.ปอศ.
   

 บก.ปอศ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซม