บก.ปอศ.
   

 บก.ปอศ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซม
   

 บก.ปอศ.ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ
   

 บก.ปอศ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
   

 บก.ปอศ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟดิ์
   

 บก.ปอศ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
   

 บก.ปอศ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
   

 บก.ปอศ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษ