กก.4 บก.ปอศ.จับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารายสำคัญ
   จับกุมผู้ต้องหาปลอมเครื่องหมายการค้าน้ำซอสปรุงรสและน้ำปลารายใหญ่

 กก.4 บก.ปอศ.จับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารายสำคัญ
   จับกุมโรงงานผลิตแผ่นดีวีดีละเมิดลิขสิทธิ์รายใหญ่ ต.สามโคก จ.ปทุมธานี