จัดซื้อจัดจ้าง
บก.ปอศ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ผู้ชม: 680