จัดซื้อจัดจ้าง
บก.ปอศ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ผู้ชม: 567