จัดซื้อจัดจ้าง
บก.ปอศ.ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพผู้ชม: 649