จัดซื้อจัดจ้าง
บก.ปอศ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวผู้ชม: 615