จัดซื้อจัดจ้าง
บก.ปอศ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานผู้ชม: 542