จัดซื้อจัดจ้าง
บก.ปอศ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ผู้ชม: 446