จัดซื้อจัดจ้าง
บก.ปอศ.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษผู้ชม: 503