ศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปลป.ตร.)
โครงสร้างส่วนบังคับบัญชา ศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

โครงสร้างส่วนบังคับบัญชา ศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปลป.ตร.) ตามคำสั่ง ตร. ที่ 763/2560 ลง 26 ธ.ค.60
 


ผู้ชม: 1911