ข่าวประชาสัมพันธ์
กก.2 บก.ปอศ.ร่วมเดินทางเข้าร่วมประชุมการป้องกันและปราบปรามการค้าบุหรี่ผิดกฎหมายในประเทศไทยประจำปี 2558
พ.ต.อ.ณรงค์เดช กมลบุตร ผกก.2 บก.ปอศ., พ.ต.ท.สุรศักดิ์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รอง ผกก.2 บก.ปอศ. , พ.ต.ท.ศุภเสริฐ ภู่ประเสริฐ สว.กก.2 บก.ปอศ. , พ.ต.ต.วันเผด็จ จันยะรมณ์ สว.กก.2 บก.ปอศ. พร้อมกับพวก ร่วมเดินทางเข้าร่วมประชุมการป้องกันและปราบปราม

พ.ต.อ.ณรงค์เดช  กมลบุตร ผกก.2 บก.ปอศ., พ.ต.ท.สุรศักดิ์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รอง ผกก.2 บก.ปอศ. , พ.ต.ท.ศุภเสริฐ  ภู่ประเสริฐ สว.กก.2 บก.ปอศ. , พ.ต.ต.วันเผด็จ จันยะรมณ์ สว.กก.2 บก.ปอศ. พร้อมกับพวก ร่วมเดินทางเข้าร่วมประชุมการป้องกันและปราบปรามการค้าบุหรี่ผิดกฎหมายในประเทศไทยประจำปี 2558 และการดูงานศุลกากรเชียงของ จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 16-18 ธ.ค.58 ณ โรงแรม Dusit Island Resort จ.เชียงราย

ผู้ชม: 1982