ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับการ


พล.ต.ต.ไมตรี  ฉิมเฉิด
ผบก.ปอศ

 

  รองผู้บังคับการ  

พ.ต.อ.สมพล  อิสสระเสรี

รอง ผบก.ปอศ.


พ.ต.อ.วรพจน์ ดิษยบุตร

รอง ผบก.ปอศ.

พ.ต.อ.ชูศักดิ์ ขนาดนิด

รอง ผบก.ปอศ.

     

พ.ต.อ.กิตติศัพท์ ทองศรีวงศ์

รอง ผบก.ปอศ.

พ.ต.อ.สิทธิชัย ลีลาสวัสดิ์

รอง ผบก.ปอศ.

พ.ต.อ.พุฒิพงศ์ มุสิกูล

รอง ผบก.ปอศ.

                                                                                                                                       
                                                       
               พ.ต.อ.ชาคริต สวัสดี                                                                                                                                                           
      รอง ผบก.ป. ปฏิบัติราชการ บก.ปอศ.                                                                                                                                       

  ผู้กำกับการในสังกัด บก.ปอศ.  

พ.ต.อ.จักรกริช เสรีบุตร

ผกก.1 บก.ปอศ.

พ.ต.อ.ธรรมปพน ชาวกำแพง

ผกก.2 บก.ปอศ.

พ.ต.อ.ธวัช สิทธิกิจโยธิน

ผกก3 บก.ปอศ.

     

พ.ต.อ.พิทักษ์ สุทธิกุล

ผกก.4 บก.ปอศ.

พ.ต.อ.ภาดล จันทร์ดอน

ผกก.5 บก.ปอศ.

พ.ต.อ.จักริน ชุนแจ่ม

ผกก.ฝอ.บก.ปอศ.