ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับการ


พล.ต.ต.ไมตรี  ฉิมเฉิด
ผบก.ปอศ

 

  รองผู้บังคับการ  

พ.ต.อ.สมพล  อิสสระเสรี

รอง ผบก.ปอศ.


พ.ต.อ.วรพจน์ ดิษยบุตร

รอง ผบก.ปอศ.

พ.ต.อ.การุณย์ อิงประสาร

รอง ผบก.ปอศ.

     

พ.ต.อ.กิตติศัพท์ ทองศรีวงศ์

รอง ผบก.ปอศ.

พ.ต.อ.พัฒนา ฉายาวัฒน์

รอง ผบก.ปอศ.

พ.ต.อ.คธาธร คำเที่ยง

รอง ผบก.ปอศ.

                                                                                                                                       
                                                       
               พ.ต.อ. สิทธิชัย ลีลาสวัสดิ์                                                                                                                                                          
      รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 ปฏิบัติราชการ บก.ปอศ.                                                                                                                                       

  ผู้กำกับการในสังกัด บก.ปอศ.  

พ.ต.อ.พัฒนพงศ์ ศรีพิณเพราะ

ผกก.1 บก.ปอศ.

พ.ต.อ.ธรรมปพน ชาวกำแพง

ผกก.2 บก.ปอศ.

พ.ต.อ.จักรกริช เสรีบุตร

ผกก3 บก.ปอศ.

     

พ.ต.อ.พิทักษ์ สุทธิกุล

ผกก.4 บก.ปอศ.

พ.ต.อ.ภาดล จันทร์ดอน

ผกก.5 บก.ปอศ.

พ.ต.อ.จักริน ชุนแจ่ม

ผกก.ฝอ.บก.ปอศ.