ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับการ


พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง
ผบก.ปอศ

 

  รองผู้บังคับการ  

พ.ต.อ.สมพล  อิสสระเสรี

รอง ผบก.ปอศ.


พ.ต.อ.วรพจน์ ดิษยบุตร

รอง ผบก.ปอศ.

พ.ต.อ.ปภัชเดช  เกตุพันธ์

รอง ผบก.ปอศ.

     

พ.ต.อ.วินัย  วงษ์บุบบผา

รอง ผบก.ปอศ.

พ.ต.อ.สิทธิชัย ลีลาสวัสดิ์

รอง ผบก.ปอศ.

พ.ต.อ.พุฒิพงศ์ มุสิกูล

รอง ผบก.ปอศ.

 

  ผู้กำกับการในสังกัด บก.ปอศ.  

พ.ต.อ.อตินันท์   นุชนารถ

ผกก.1 บก.ปอศ.

พ.ต.อ.คงกฤช เลิศสิทธิกุล

ผกก.2 บก.ปอศ.

พ.ต.อ.ธวัช สิทธิกิจโยธิน

ผกก3 บก.ปอศ.

     

พ.ต.อ.กิตติศัพท์ ทองศรีวงศ์

ผกก.4 บก.ปอศ.

พ.ต.อ.สมชาย จันทร์คง

ผกก.5 บก.ปอศ.

พ.ต.อ.ชัยรัตน์ วรุณโณ

ผกก.ฝอ.บก.ปอศ.