บทความ&สาระน่ารู้ / Knowledge
ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย อันตรายกว่าที่คุณคิด
 
 
 
1. เสี่ยงด้านกฎหมาย: การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เป็นความผิดตามกฎหมาย องค์กรธุรกิจที่ใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายและไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ อาจต้องรับโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา ผู้บริหารต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย

2. เสี่ยงด้านความปลอดภัย: จากรายงานของไอดีซี (IDC) พบว่าองค์กรธุรกิจมีโอกาสเผชิญกับภัยมัลแวร์ (Malware) สูงถึงร้อยละ 33 เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายและละเมิดลิขสิทธิข้อมูลขององค์กรธุรกิจอาจรั่ว ไหล ข้อมูลของพนักงานถูกขโมย องค์กรธุรกิจอาจถูกฉ้อโกงบนโลกออนไลน์ และพบกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ในรูปแบบอื่นๆ หากถูกโจมตีจากโค้ดอันตราย (Malicious code) หรือ มัลแวร์ (Malware)

3. เสี่ยงด้านชื่อเสียง: ชื่อขององค์กรธุรกิจที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อาจถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและทำลายความน่าเชื่อถือขององค์กรในสายตาคู่ ค้า พนักงานและคู่ค้าในตลาดโลก

4. เสี่ยงด้านการเงิน: ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความปลอดภัย และชื่อเสียง นำไปสู่ความความสูญเสียทางการเงินที่มีมูลค่ามากกว่าราคาที่จ่ายไปเพื่อซื้อ ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
 

 
 
  1. การศึกษาของไอดีซี ในปี 2556 พบว่ามีการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในองค์กรธุรกิจสูง ถึงร้อยละ 71 สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียที่ร้อยละ 62 

2. การศึกษาของไอดีซี (IDC) พบว่าค่าความสัมพันธ์ที่สูงถึง 0.79 ระหว่างการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับโอกาสที่จะถูกมัล แวร์โจมตี  ค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวสูงกว่าค่าความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการศึกษาและ การมีรายได้ที่ 0.77

3. ข้อมูลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA พบว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์เป็นอันดับที่สองในอา เซียน รองจากอินโดนีเซีย ในปีที่ผ่านมามีการโจมตีถึง 4,300 เหตุการณ์โดยร้อยละ 35 มาจาก Malicious Code เช่น มัลแวร์ ไวรัส เป็นต้น

4. ศูนย์ ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย หรือ ThaiCERT รายงานว่า ประเทศไทยถูกจู่โจมด้วยภัยออนไลน์มากเป็นอันดับ 3 ของโลก และพบว่าคอมพิวเตอร์ 3 ล้านเครื่องจาก 8 ล้านเครื่องในประเทศไทย มีมัลแวร์ประเภทบ็อทเน็ตซ่อนอยู่ เพื่อทำให้แกะรอยผู้จู่โจมได้ยาก

5. การศึกษาของเอฟบีไอประเมินว่าขณะนี้มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรมไซ เบอร์นั้นสูงกว่ามูลค่าความเสียหายจากอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด การค้าประเวณี การค้าของเถื่อน และอาชญากรรมในรูปแบบอื่นๆ  สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือ เมื่อใดก็ตามที่เกิดการโจมตีทางไซเบอร์ ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้


การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยมีโอกาส สูงที่จะเผชิญกับภัยและความเสี่ยงบนโลกไซเบอร์ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ ประชาชน และองค์กรธุรกิจ  เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมบนโลกไซเบอร์ของประเทศไทยให้มีความมั่นคงปลอดภัยและ เพื่อป้องกันภัยและลดความเสี่ยงบนโลกไซเบอร์ การใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายและไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิจะต้องหมดไป

 

 
 
ในปีที่ผ่านมา บก.ปอศ. พบองค์กรธุรกิจทั้งหมด 214 แห่งใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายและไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ มูลค่าความเสียหายร่วม 500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2557 
 
ทั้ง นี้ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บก.ปอศ. ได้เข้าดำเนินคดีกับองค์กรธุรกิจ 41 แห่ง ในข้อหาใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายและไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ พบคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายและไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้ สิทธิจำนวน 482 เครื่อง


 
ตำรวจ บก.ปอศ. จะเพิ่มความพยายามที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้นำองค์กรธุรกิจเกี่ยวกับภัยและความ เสี่ยงของการใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายและไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ พร้อมกับเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในองค์กร ธุรกิจพ.อ.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง รองผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.)


 
 
องค์กรธุรกิจสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ควบคุมและตรวจสอบการใช้ซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายและมีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิได้
ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (Software Asset Management หรือ SAM)
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://stop.in.th/webdatas/download/SAMGuide.pdf  

 

เมื่อ : 21 มี.ค. 2559 - 17:35:57 น.    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 153274 ครั้ง