บทความ&สาระน่ารู้ / Knowledge
    รู้ยัง ! การหลีกเลี่ยงและฉ้อโกงภาษี 10 ล้านบาทขึ้นไปเป็นความผิดร้ายแรงฐานฟอกเงิน[1]
  รู้ยัง ! การหลีกเลี่ยงและฉ้อโกงภาษี 10 ล้านบาทขึ้นไปเป็นความผิดร้ายแรงฐานฟอกเงิน
    ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย อันตรายกว่าที่คุณคิด
  
    "ฎีกาน่าสนใจ"
  เปิดเพลงให้ลูกค้าฟังในร้านขายอาหารไม่ผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ฯ
     กลโกง คดี Call Center
  ลักษณะกลโกงของคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นฯ หรือที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนปราบปรามของไทยเรียกกันว่าคดี "Call Center" ส่วนตำรวจสาธารณรัฐประชาชนจีนและตำรวจไต้หวันเรียกกันว่า "ATM Game" เดิมชาวไต้หวันเป็นผู้คิดริเริ่มการหลอกลวงมาประมาณ ๑๐ ปีเศษ เริ่มจากการหลอกลวงคนในประเทศตนเองแล้วขยายสู่ต่างประเทศ เช่น จีน,เกาหลี,ญี่ปุ่น,ไทย,มาเลเซีย,สิงคโปร์และอีกในหลาย ๆ ประเทศในแถบทวีปเอเชีย โดยขยายฐานตั้งศูนย์โทรศัพท์ Call Center ในต่างประเทศ เช่น จีน,ไทย,เวียดนาม,มาเลเซีย,กัมพูชา,ลาว,ฟิลิปปินส์,อินโดนีเซีย ฯลฯ ปัจจุบันมูลค่าความเสียหายทั่วโลกหลายพันล้านบาทต่อปี รูปแบบการหลอกลวงมักปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแล้วแต่สถานการณ์ มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มองค์กรชัดเจน มีการแบ่งหน้าที่กันทำ มีรายได้จากการหลอกลวงโดยแบ่งตามเปอร์เซ็นต์และมีเงินเดือนประจำ
    เทคนิคด้านความปลอดภัย ผู้ใช้งาน Internet Banking
   เนื่องจากบริการ Internet Banking เป็นบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีผู้เข้าใช้งานได้หลากหลายและตลอดเวลา
ดังนั้น ผู้ใช้บริการทุกท่านจึงควรปฏิบัติตามข้อแนะนำการใช้บริการ Internet Banking เพื่อความสะดวกและปลอดภัย

    !!!!..ปฎิบัติหน้าที่อย่างมีสติ..!!!!!
  ผกก.๓ บก.ปอศ. เยี่ยมตำรวจ สน.หัวหมาก สอบถามข้อมูลปัญหา ข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมาย กรณีตำรวจ สน.หัวหมาก จับคนเก็บของเก่านำแผ่น ซีดี มาวางขาย แต่สื่อมวลชนสนข่าวทำนองว่าตำรวจกลั่นแกล้งคนจน ทำให้ภาพลักษณ์ของตำรวจเสียหาย ทั้งที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย

    เกณฑ์ระงับคดีฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร
  การหลีกเลี่ยงภาษีอากรหมายถึง การนำของที่ต้องชำระค่าภาษีอากรเข้ามาหรือส่งของออกไปนอกประเทศไทยโดยนำมาผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง แต่ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีเจตนาเพื่อมิให้ต้องชำระค่าภาษีอากรหรือชำระในจำนวนที่น้อยกว่าที่จะต้องชำระ เช่น สำแดงปริมาณ น้ำหนัก ราคา ชนิดสินค้า หรือพิกัดอัตราศุลกากรเป็นเท็จ เป็นต้น ดังนั้นผู้นำเข้าหรือส่งออกที่มีความผิดฐานหลีก เลี่ยงภาษีอากรจึงมีความผิดฐานสำแดงเท็จอีกฐานหนึ่งด้วยแต่เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทจึงต้องใช้บทหนักลงโทษ สำหรับบทโทษผู้กระทำผิดฐานหลีก เลี่ยงภาษีอากรคือ สำหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ให้ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือจำคุกไม่เกินสิบปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
    "ฎีกาน่าสนใจ"
  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4588/2552 การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้า
    "ฎีกาน่าสนใจ"
  คำพิพากษาฎีกาที่ 4301/2543 (การล่อซื้อ/ความผิด ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯ)
คำพิพากษาฎีกาที่ 8220/2553 (ความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯ มาตรา 31, 70 วรรคสอง)
    สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรี
  ความตกลงเปิดเขตการค้าเสรี มีทั้งแบบพหุภาคี และแบบทวิภาคี โดยเหตุทีการเจรจาความตกลงแบบพหุภาคีประกอบด้วยสมาชิกหลายประเทศ ให้ได้ข้อยุติเป็นเอกฉันท์ ต้องใช้เวลาเจรจายาวนาน และบางครั้งไม่สามารถหาข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้หลายประเทศจึงเลือกเจรจาแบบทวิภาคี ซึ่งประกอบด้วยสองประเทศคู่สัญญา สามารถตกลงหาข้อยุติได้ง่ายกว่า สำหรับการได้รับสิทธิประโยชน์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรสำหรับของนำเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี ดังนี้
    Scam Mail วีธีการลัดสู่การหลอกลวงบนโลกอินเตอร์เน็ต
  หลอกให้เชื่อใจ สุดท้ายเสียทั้งเงิน และความรู้สึก
ภัยร้ายโลกออนไลน์
     คอลัมน์ ภาษาของภาษี
  อะไร คือ ของต้องห้าม อะไร คือ ของต้องกำกัด
    วิวัฒนาการของการละเมิดลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  งานวรรณกรรมประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกมคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ เกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานโดยไม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (เกมออฟไลน์) และเกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (เกมออนไลน์)
    รายชื่อตัวแทนผู้เสียหายด้านลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
  รายละเอียดและรายชื่อตัวแทนผู้เสียหายด้านลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
    การใช้ซอฟแวร์ทำธุรกิจอย่างถูกต้อง
  การใช้ซอฟแวร์ทำธุรกิจอย่างถูกต้องและปลอดภับ ทางด้านกฎหมาย ทางด้านการเงิน ทางด้านเทคนิค มีดังต่อไปนี้
    พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
  พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้ ตามพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
    ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
  ปัจจุบัน ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้าได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น กระจายออกไปตามจังหวัดในภูมิภาคของประเทศ
    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน
  ตั๋วเงินเป็น ตราสารเปลี่ยนมือ (Negotiable Instrument) ที่สามารถโอนเปลี่ยนมือต่อไปได้ด้วยการสลักหลังและส่งมอบ หรือเพียงแต่ส่งมอบ (กรณีเป็นตั๋วเงินออกสั่งจ่ายแก่ผู้ถือ)
    ความผิดเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิต
  ความผิดเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตที่พบบ่อยในช่วงที่ผ่านมา สามารถแบ่งได้เป็น 2 ความผิดใหญ่ด้วยกันคือ
    สิ่งแวดล้อม
  หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพ และชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น